Massive Attack

Datum akce: 
27. 6. 2022
Interpret: 
Styl hudby: 
Místo: 

Massive Attack se vrací do Prahy! Kultovní triphopová kapela se po čtyřech letech představí českým divákům, aby jim opět připomněla, proč patří mezi nejdůležitější hudební projekty posledních dekád.
CENY VSTUPENEK OD 1590,- DO 1990,- Kč
VSTUPENKY V PRODEJI V SÍTI TICKETMASTER OD 24. 2. 2022 V 10:00
LIVE NATION KLUB & O2 PŘEDPRODEJ OD 22. 2. 2022 10:00 - 24. 2. 2022 10:00
Massive Attack jsou stěžejní anglickou triphopovou skupinou založenou v Bristolu v roce 1988. Dosud vydali pět studiových alb, prodali celosvětově přes 13 milionů nosičů a získali celou řadu ocenění, včetně ocenění Brit Award, dvou MTV Europe Music Awards a dvou Q Awards.
V současnosti skupinu tvoří dvojice Robert “3D” Del Naja a Grant “Daddy G” Marshall s celou řadou hostů ve studiu i na koncertech (tricky, Shara Nelson, Horace Andy, Young Fathers, Azekel a další). Jejich debutové album “Blue Lines” z roku 1991 se stalo milníkem ve vývoji populární hudby. Společně s jejich dalším úspěšným albem “Mezzanine” z roku 1998 se dostalo mezi 500 nejdůležitějších desek historie v anketě časopisu Rolling Stone.
Massive Attack se zapsali do historie moderní hudby svým přístupem k hudbě a její vizualizací. Koncerty doprovázejí působivé projekce, jejichž texty si skupina nechává překládat do češtiny, pokud zde koncertuje. Pokud se nějaká hudební skupina dotýká moderního vizuálního umění, tak to jsou vedle např. Radiohead právě Massive Attack. Massive Attack se v poslední době výrazně angažují v boji proti znečišťování planety a klimatu.
Nejnovějším dílem Massive Attack je audiovizuální EP z července 2020 nazvané “Eutopia”. Tato třískladbová fúze vznikala v pěti městech během globálního covidového období lockdownů. Na vytvoření generativních algoritmických vizuálií se spolupodílel výtvarník Mario Klingemann, na hudbě Algiers, Young Fathers a americký básník Saul Williams.
Jen málo hudebních skupin dnes cílevědomě ve své tvorbě reflektuje stav světa – Massive Attack jsou navíc jedni z těch nejdůvěryhodnějších. Jejich koncert je silným zážitkem, který vám utkví nadlouho v paměti.
ENG:
Massive Attack returns to Prague! After four years, the cult trip-hop band will present itself to the Czech audience to remind them why it is one of the most important musical projects of the last decades.
TICKET PRICES FROM 1590,- TO 1990,- CZK
TICKETS ON SALE IN TICKETMASTER NETWORK FROM 24.2.2022 AT 10:00
LIVE NATION CLUB & O2 PRESALE FROM 22.02.2022 10:00 – 24.02.2022 10:00

Massive Attack are a seminal English trip-hop group formed in Bristol in 1988. They have released five studio albums to date, sold over 13 million records worldwide and won numerous awards including a Brit Award, two MTV Europe Music Awards and two Q Awards.
The band currently consists of the duo of Robert "3D" Del Naja and Grant "Daddy G" Marshall with a host of studio and live guests (tricky, Shara Nelson, Horace Andy, Young Fathers, Azekel and more). Their 1991 debut album "Blue Lines" became a milestone in the evolution of popular music. Together with their next successful album "Mezzanine" in 1998, it was one of the 500 most important albums in history in Rolling Stone magazine's poll.
Massive Attack made modern music history with their approach to music and its visualization. Concerts are accompanied by impressive projections, the lyrics of which the band has translated into Czech when they perform here. If any band touches on modern visual art, it is Massive Attack, along with Radiohead. Massive Attack has recently become very involved in the fight against pollution and climate change.
Massive Attack's latest work is an audiovisual EP from July 2020 called "Eutopia". This three track fusion was recorded in five cities during the global lockdown covid period. Artist Mario Klingemann contributed to the generative algorithmic visuals, while Algiers, Young Fathers and American poet Saul Williams contributed to the music.
Few musical groups today purposefully reflect the state of the World in their work - Massive Attack, moreover, are one of the most trusted. Their concert is a powerful experience that will stick in your mind for a long time.